MIP-Holding GmbH
Wolfratshauser Straße 20
D-82057 Icking (до Мюнхен)
Germany


година на основаване:

предмет на дейност:телефон:

телефакс:

e-mail:

интернет:
1993г.

стратегическо фирмено управление;
международно коопериране; администриране


0049-(0)81 71 /34 57 50

0049-(0)81 71 /34 57 51

info@mip-holding.de

www.mip-holding.de